Pengesahan Pendaftaran Murid-Murid Darjah 1,Tahun 2013

Kepada ibu bapa/penjaga yang berkenaan                                                        

 

Per : Pengesahan Pendaftaran Murid-Murid Darjah 1,Tahun 2013

Adalah dimaklumkan bahawa ibu bapa/penjaga kepada kanak-kanak yang dilahirkan dalam Tahun 2006 dan telah didaftarkan di sekolah ini, diminta datang ke sekolah untuk membuat Pengesahan Pendaftaran untuk MASUK sekolah. Sila membawa bersama Surat Beranak ( asal dan salinan ).

 

2. Urusan pengesahan pendaftaran adalah seperti berikut:

   Tempoh  : 01.08.2012 hingga 30.08.2012

   Masa       : Hari Isnin hingga Hari Khamis                        8.00 pagi     -  12.30 petang

                                                                                      2.00 petang  -   4.30 petang

                   Hari Jumaat                                                  8.00 pagi     -  12.00 tengahari

                                                                                      3.00 petang  -   4.30 petang

   Tempat  : Bilik sebelah kedai buku , Blok A                  ( 01.08.2012 hingga 03.08.2012)

                  Pejabat                                                      ( 06.08.2012 hingga 30.08.2012)

 

Saya yang menurut perintah,

 

CHIA KEI SONG PJK

Guru Besar

Comments