Lembaga Pengarah‎ > ‎

Jemputan Ke Sesi Dialog Peningkatan Pencapian UPSR

雪州八打灵培才国民型华文小学

            SJK( C ) PUAY CHAI

 SS2/54,47300 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan.    Tel: 03-78744363      Fax: 03-78770677                                                     Kod Sek: BBC 8413

 

Tarikh13.06.2011

 

Kepada ibu bapa/Penjaga Murid-murid Tahun 6

 

Encik/Puan: ______________

 JEMPUTAN KE SESI DIALOG PENINGKATAN PENCAPAIAN UPSR

 

Tuan / Puan-

Demi memberi motivasi kepada anak murid kita yang akan menghadapi UPSR bulan September ini, 

pihak sekolah ingin menjemput Tuan /Puan untuk hadir ke sesi dialog tersebut pada 29 Jun 2011( Hair Rabu) 

jam 10 :00 pagi hingga 11:00 pagi bertempat di dewan sekolah.

 

2.    Pakar motivasi, Encik Lim Boon Kiong ,Guru Besar dan Guru Penolong Kanan sekolah akan turut hadir 

       sesi  dialog tersebut. Perkara yang akan dibincang dalam dialog tersebut adalah seperti berikut:

2.1   Membimbing anak  menambahbaik pencapaian peperiksaan melalui dorongan motovasi.

2.2   Membina  cara belajar yang betul di kalangan anak.


3.    Kehadiran Tuan /Puan amat diharapkan.


Saya yang menjalankan tugas,

      


_____________________

CHIA KEI SONG

Guru Besar

      SJK( C ) Puay Chai

 

Borang Penyertaan

 
 

 

Kepada Guru Besar,

 

Saya ____________________ ibu Bapa/penjaga kepada __________________( Kelas_____)

 ingin menyertai aktiviti yang tersebut di atas.

 

 

Tanda tangan:_____________________                          Nombor telephone:___________

 

Tarikh:___________________________